მთარგმნელის წინასიტყვაობა | ვალტერ ბენიამინი, »ხელოვნების ნაწარმოები მისი ტექნიკური რეპროდუცირებადობის ეპოქაში« | »ისტორიის ცნების შესახებ«

Translator's Foreword | Walter Benjamin, »The Work of Art in the Age of its Mechanical Reproduction,« »On the Concept of History« | SaGa, Tbilisi 2013 

Read More

ლევიათანსა და ბეჰემოთს შორის: მსოფლიო სუვერენის შეშლილობა

Between Leviathan and Behemoth: The Delusion of a Global Sovereign | Tengiz Iremadze (ed) Philosophy in Global Change. Jubilee Volume Dedicated to Burkhard Mojsisch, Tbilisi 2011 

"სწორედ რადგან ამერიკა არ არის მსოფლიო სუვერენი, განაგრძობს შაიტი, მას განუწყვეტლივ უწევს საკუთარი ჰეგემონიური პოზიციის მტკიცება. სუვერენის ცნება ახალი დროის ზღვართან მდგომ ფეოდალურ ხელმწიფეს კი არ მიემართება, არამედ თანამედროვე სამართლის ფილოსოფიის სუბიექტს. ის დემოკრატიული ერების მმართველად მოქალაქეების „ხალხს“ (Volk) ვარაუდობს, სახელმწიფოს კი – მისი კოლექტიური ნების განხორციელებად. მსოფლიო სუვერენი ისე განსხვავდება ჰეგემონისაგან, როგორც ფანტასტიური სახე – ნამდვილი ძალისაგან."

Read More

ნიკლას ლუმანი | „საზოგადოებრივი კომუნიკაციის სისტემის ცვლილებანი და მასობრივი მედია“ | თარგმანი გერმანულიდან

Niklas Luhmann, Changes in the System of Social Communication and Mass Media. Arche, Tbilisi 2007 | Translation from German into Georgian

Read More