მთარგმნელის წინასიტყვაობა | ვალტერ ბენიამინი, »ხელოვნების ნაწარმოები მისი ტექნიკური რეპროდუცირებადობის ეპოქაში« | »ისტორიის ცნების შესახებ«

Translator's Foreword | Walter Benjamin, »The Work of Art in the Age of its Mechanical Reproduction,« »On the Concept of History« | SaGa, Tbilisi 2013 

Read More