ლევიათანსა და ბეჰემოთს შორის: მსოფლიო სუვერენის შეშლილობა

Between Leviathan and Behemoth: The Delusion of a Global Sovereign | Tengiz Iremadze (ed) Philosophy in Global Change. Jubilee Volume Dedicated to Burkhard Mojsisch, Tbilisi 2011 

"სწორედ რადგან ამერიკა არ არის მსოფლიო სუვერენი, განაგრძობს შაიტი, მას განუწყვეტლივ უწევს საკუთარი ჰეგემონიური პოზიციის მტკიცება. სუვერენის ცნება ახალი დროის ზღვართან მდგომ ფეოდალურ ხელმწიფეს კი არ მიემართება, არამედ თანამედროვე სამართლის ფილოსოფიის სუბიექტს. ის დემოკრატიული ერების მმართველად მოქალაქეების „ხალხს“ (Volk) ვარაუდობს, სახელმწიფოს კი – მისი კოლექტიური ნების განხორციელებად. მსოფლიო სუვერენი ისე განსხვავდება ჰეგემონისაგან, როგორც ფანტასტიური სახე – ნამდვილი ძალისაგან."

Read More