ანტიფაშიზმი და ისრაელი | ნეტგაზეთი | 11 მაისი, 2011

Antifascism and Israel | Netgazeti.ge | May 11, 2011

„ნებისმიერი განმანათლებლური, ანტიფაშისტური დამოკიდებულება ისრაელის მიმართ მასთან უპირობო სოლიდარობას ნიშნავს. როგორც ჩანს, ერთადერთი, რაც მომავალში შეძლებდა ანტისემიტიზმის არსებობის პირობების გაუქმებას, თავად იმ საზოგადოებრივი ურთიერთობების შეცვლაა, მას რომ წარმოშობს, რაც, საბოლოოდ, ეროვნული სახელმწიფოების, როგორც კაპიტალის სუვერენის არსებობის, დაშლასაც მოიცავდა. და მაინც, თანამედროვე ისტორია გვიჩვენებს, რომ ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ გამონაკლისის დაშვება ყოველმხრივ აუცილებელია: მის გარეშე დღევანდელ მსოფლიოში ებრაელების არსებობის გარანტირება შეუძლებელია. ის დამოკიდებულება კი, რომელიც ისრაელის მიმართ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ისრაელთან „არაცინიკური“ პოლიტიკის გატარებას მოითხოვს, ამ ანტიფაშისტურ სოლიდარობას არღვევს. 

 

Read More