მთარგმნელის წინასიტყვაობა | ვალტერ ბენიამინი, »ხელოვნების ნაწარმოები მისი ტექნიკური რეპროდუცირებადობის ეპოქაში« | »ისტორიის ცნების შესახებ«

Translator's Foreword | Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit; Über den Begriff der Geschichte | The Work of Art in the Age of its Mechanical Reproduction; On the Concept of History | SaGa, Tbilisi 2013, pp. 7-14

Acquire the book with SaGa

Acquire the electronic version online

alt : test.pdf