ჰანს ფრიდრიხ ფულდა | სპეკულაციური ლოგიკა, »ნამდვილი მეტაფიზიკა« | Hans Friedrich Fulda, Speculative Logic, »Actual Metaphysics« | Translation from German into Georgian with a Foreword | მალე ქინდლზე

მალე ამაზონ ქინდლზე | დევი დუმბაძის თარგმანი და წინასიტყვაობა | სარედაქციო ხელშეწყობა: ირაკლი დეკანოზიშვილი

Soon available on Amazon Kindle | Translation and foreword by Devi Dumbadze | Editorial assistance: Irakli Dekanozichvili